Menu

020 669 18 21 info@prismabouwplaatsservice.nl

Bouwplaatsservice

Als eerste op de bouwplaats

Prisma Bouwplaats Service draagt zorg voor de voorzieningen tussen de aannemer en de NUTS-bedrijven. Zelfs vaak nog voordat de aannemer een project start kan Prisma Bouwplaats Service al aan de slag zijn om de nodige voorzieningen te treffen. Projectplannen worden vooraf afgestemd met de opdrachtgevers zodat Prisma aan de slag kan om de benodigde bekabeling, water, riool en eventuele telefoon en ICT voorzieningen aan te brengen.

Door gebruik te maken van eigen graafmachines en werkmaterieel, is Prisma Bouwplaats Service flexibel en heeft de opdrachtgever te maken met slechts één partij die het gehele traject van de bouwplaatsinrichting verzorgd.

pbh-techniek-image-09

Onderhoud

Elke technische installatie heeft onderhoud nodig.

Door periodieke en preventieve controles uit te voeren op de bouwplaats, kan men onveilige situaties en onnodige en kostbare wachturen voorkomen. Prisma Bouwplaats Service kan periodieke keuringen verzorgen van elektrisch gereedschap en materieel, maar ook van de gehele elektrische installatie.

ijtunnel-pbh_0141

Service & storingen

Veiligheid gaat voor alles: In de hectiek op de bouwplaats waarbij materieel ook regelmatig wordt verplaatst kunnen storingen helaas niet geheel voorkomen worden. Kabels en leidingen kunnen ondanks genomen voorzorgsmaatregelen tijdens graafwerkzaamheden geraakt worden waardoor ze niet meer goed of niet meer veilig functioneren. Risico’s voor uitval, stilstand maar ook gevaarlijke situaties voor personeel willen we voorkomen.

Als er dan toch onverhoopt een storing optreedt, moet er snel gehandeld kunnen worden. Prisma Bouwplaats Service verleent bouwplaatsservice door heel Nederland en kan veelal snel ter plaatse zijn om de oorzaak te achterhalen en de storing te verhelpen. De storingsmonteurs hebben veel inzicht en ervaring in het opsporen van een probleem en kunnen hierbij gebruik maken van zeer specialistische meetapparatuur. Hiermee kan, bijvoorbeeld bij een kabelbreuk, de exacte kabellengte worden achterhaald. De kabel kan op de juiste plek worden opgegraven en de breuk kan meestal direct worden hersteld, zodat de werkzaamheden op het bouwterrein weer kunnen worden hervat.

PBH Techniek
pbh techniek