Disclaimer

  1. Prisma Bouwplaats Service B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet meer correct is.
  2. Prisma Bouwplaats Service B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Prisma Bouwplaats Service B.V. website, brochure of advertenties.
  3. Prisma Bouwplaats Service B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.
  4. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Prisma Bouwplaats Service B.V. worden gewijzigd.

 

Privacy

Prisma Bouwplaats Service B.V. respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website
U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf achter te laten. Er zijn situaties waarbij wij wel informatie van u vragen – om bijvoorbeeld met u te corresponderen of uw boeking te verwerken. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u via de website uw e-mail adres opgeven.

Uw persoonlijke gegevens
We laten u altijd weten waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Prisma Bouwplaats Service B.V. stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

  • Aan derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht;
  • Als Prisma Bouwplaats Service B.V. hier wettelijk toe verplicht wordt;
  • Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Prisma Bouwplaats Service B.V. of om de rechten van Prisma Bouwplaats Service B.V. zelf te beschermen.

Links
Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Prisma Bouwplaats Service B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.

 

Copyright

Op alle op deze website vermelde teksten, foto’s en graphics berust copyright. Het is zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Prisma Bouwplaats Service B.V. niet toegestaan om deze content te gebruiken, te verspreiden of te publiceren. Misbruik van het auteursrecht is strafbaar.